LOONA DANCE

Prožitkový taneční koncept, jehož autorkou je Lucie Kupcová.

Loona dance lze nazvat tancem dělohy (lůna) - pánevní oblasti, také je tancem Luny. 

Během tance je kladen důraz na naši pánev a dělohu, protože děloha je centrem ženské síly, tvořivosti a intuice.

Jedná se o jednoduché mono pohyby pánví, které rozvíjí pravou hemisféru a tím nás uvádí do relaxace, klidu, k pozornosti do sebe a svého těla. To nám pomáhá vnímat sebe sama a své pocity.

Loona Dance není o technice, složitých pohybech ani choreografii, proto je vhodný i pro ženy, které nemají zkušenost s tancem.

Pomocí těchto jednoduchých pohybů dáváme prostor pravé hesmisféře - prožitkům, pocitům, vnímání, intuici, obrazům, kreativitě. Rozvinutí pravé hemisféry nám pomáhá rozvinout kreativitu, nastolit vnitřní rovnováhu nebo se plně uvolnit v sexualitě.

Tančíme ve stylu Orientu, Afriky, pravohemisférového tance a jiných tanečních pohybů s prvky primitivní exprese. Propojujeme se s dělohou skrze hlas, vizualizaci nebo dech. 


Když tančíme Loona dance, tančíme ...

TĚLEM - tělo používáme k pohybu

SRDCEM - srdcem cítíme, co se v těle děje

MYSLÍ - myslí rozlišujeme pocity

Více informací na:

Vědomý tanec